LPG NEDİR?

LPG NEDİR? Türkçe açılımı ‘’Sıvılaştırılmış Petrol Gazı’’. LGP, petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilen gazın, basınç halinde sıvılaştırılmışıdır. Renksiz, kokusuz ve havadan ağır olan LPG’nin kokusu sonradan rafineriler tarafından eklenir.

LPG NEDİR?

LPG NEDİR?

Şuanda Türkiye’de kullanılan LPG’lerin %70’i bütan %30’u propan gazından oluşur. Bu iki gazın karışımı LPG’nin daha yanıcı olmasını sağlar. LGP bu gazların basınç altında sıvılaştırılması ile oluşturulur. Bir litre LPG gaz formuna geçtiğinde yaklaşık 250 litrelik gaz hacmine ulaşır.

Otogaz, LPG’nin araç yakıtı olarak kullanılan haline halk arasında verilen isimdir. Otogaz, propan ve bütan gibi basit hidrokarbonlardan oluşmakta olup doğalgazdan veya petrol damıtımından elde edilmektedir.Çevreciliği ile Avrupa Birliği tarafından “Geleceğin Yakıtları” arasında gösterilen LPG, 1996 yılından bu yana ülkemizde araç yakıtı olarak kullanılmakta olup 2009 yılından beri Türkiye’de en çok tercih edilen binek araç yakıtı konumundadır. Şu an her 10 binek araçtan 4’ünde otogazın kullanıldığı ülkemizde her sene yaklaşık 100.000 yeni kullanıcı, aracını otogaz kullanacak şekilde dönüştürmektedir.

“Tüpgaz” olarak da adlandırılan LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) ısıtma, pişirme ve aydınlatmalarda ön plana çıkan bir enerji kaynağıdır. Renksiz ve kokusuz olan gaz türü LPG’lerde meydana gelebilecek sızıntıların hızlı bir şekilde anlaşılabilmesi için rafinerilerde özel olarak kokulandırılmıştır. Ham petrolün rafinerilerde işlem görerek arıtılmasıyla ve doğal gazdan elde edilen LPG, çelik tüplere doldurulur ve tüketicilere ulaştırılır. LPG, bütan ve propan gazlarına ve bu gazların belirli oranlardaki karışımlarına verilen genel isimdir.

Türkiye’de yer alan ev tipi tüplerdeki LPG’lerin %70’i bütan, %30’luk kısmı ise propandan oluşur. Yüksek yoğunluk seviyesine sahip olan LPG, hidrokarbon esaslı yanıcı bir gazdır.

LPG regülatör nedir sorusuna açıklık getirilecek olursa LPG beynine verilen isim regülatördür denilebilir. Regülatörler yalnızca LPG’lerde değil, aynı zamanda farklı amaçlar ve ürünler içerisinde de yer alabilmektedir. LPG regülatörleri, LPG tankından gelen sıvı LPG’yi araçların motorundan gelen sıcak su ile regülatör içerisindeki ısınma haznesinde tutar. Böylelikle ısıtılarak buhar haline getirilen sıcak su ve LPG tankındaki sıvı karbüratöre ya da aracın motorun yapısına göre LPG enjektörlerine hava halinde yollanır.

TESİSAT ÜRÜNLERİ NEDİR?

TESİSAT ÜRÜNLERİ NEDİR? TESİSAT ÜRÜNLERİ NEDİR? Fittings Boru ekleme parçaları olarakda bilinen fittings, boruların birleştirme, kol alma, çap değişimi ve yön değiştirmelerinde kullanılan bağlantı parçalarıdır. Borular Bir yerden başka bir yere sıvı ve gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindirlere boru adı verilir. Sıhhi tesisat alanında kullanılan borular kullanım amacına uygun, […]

BİOGAZ NEDİR?

BİOGAZ NEDİR? BİOGAZ NEDİR?Biyokütlenin elektrik enerjisi üretiminde kullanılması termik santrallere benzer bir sistemle organik maddelerin doğrudan yakılarak oluşturulan ısıdan buhar elde edilerek türbinleri döndürmesi ve jeneratörlerden elektrik üretilmesi şeklinde olabilmektedir. Ayrıca, değişik tekniklerle biyokütleden elde edilen biyogazın kullanımı ile kombine çevrim gaz santrallerine benzer bir sistemle elektrik üretilebilmektedir. Kentsel atıklardan, çöplerin çürümesi ve anaerobik fermantasyonu […]

LPG NEDİR?

LPG NEDİR? LPG NEDİR? Türkçe açılımı ‘’Sıvılaştırılmış Petrol Gazı’’. LGP, petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilen gazın, basınç halinde sıvılaştırılmışıdır. Renksiz, kokusuz ve havadan ağır olan LPG’nin kokusu sonradan rafineriler tarafından eklenir. Şuanda Türkiye’de kullanılan LPG’lerin %70’i bütan %30’u propan gazından oluşur. Bu iki gazın karışımı […]

DOĞALGAZ NEDİR?

DOĞALGAZ NEDİR? DOĞALGAZ NEDİR? fosil kaynaklı, renksiz, kokusuz ve havadan hafif olan, Metan (CH4), Etan (C2H8), Propan(C3H8), Bütan (C4H10), Karbondioksit (CO2), Azot (N2), Helyum(He) ve Hidrojen sülfür (H2S) gibi çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Yandığında kül ve kükürt bileşikleri oluşturmaz, asit yağmurlarına neden olmaz. Günümüzde oldukça değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak konut, […]

CNG NEDİR?

CNG NEDİR? CNG NEDİR?CNG (Compressed Naturel Gas) sıkıştırılmış doğalgaz (SDG)’dır. Evlerde ve sanayide kullanılan ve min. 2 max. 20 bar basınçla doğalgaz şebekesinden gelen, CNG kompresörü vasıtasıyla 200 bar basınçla sıkıştırılarak araçlara dolumu yapılan gazdır. CNG, sıkıştırılmış doğal gazdır. Boru hatlarında bulunan değişik basınçlardaki doğal gazın CNG kompresörü ile yüksek basınca (200 veya 250 bar) […]