BİOGAZ NEDİR?

BİOGAZ NEDİR?Biyokütlenin elektrik enerjisi üretiminde kullanılması termik santrallere benzer bir sistemle organik maddelerin doğrudan yakılarak oluşturulan ısıdan buhar elde edilerek türbinleri döndürmesi ve jeneratörlerden elektrik üretilmesi şeklinde olabilmektedir. Ayrıca, değişik tekniklerle biyokütleden elde edilen biyogazın kullanımı ile kombine çevrim gaz santrallerine benzer bir sistemle elektrik üretilebilmektedir. Kentsel atıklardan, çöplerin çürümesi ve anaerobik fermantasyonu (oksijensiz ortamda değişimi-oksijensiz solunum mayalanma) sonucu ortaya çıkan yanıcı biyogaz olan metan gazının kullanımı ile çöp termik santralleri çalıştırılmaktadır. Böylece hem kentsel atıkların enerji üretiminde kullanılması mümkün olmakta hem de atıkların depolanması sorununa çözüm getirilmektedir.

BİOGAZ NEDİR?

BİOGAZ NEDİR?

Şehir katı atıkları iyi bir biyokütle enerji kaynağıdır, ama doğası gereği şehir çöplerinde organik ve inorganik maddelerin karışık olması nedeniyle ayırma işlemi yapılmalıdır.

Biyogaz, anaerobik fermantasyon olarak adlandırılan oksijen yokluğunda organik maddelerin parçalanması yoluyla üretilir.

Tüm işlem büyük bir mide gibi çalışır: Gübre, yiyecek artıkları, mahsul kalıntısı veya atık su tortusu gibi organik malzemeler fermantöre beslenir. Fermantörde 38-40 santigrat dereceye kadar ısıtılır (bir ineğin mide sıcaklığı) ve 30-60 gün boyunca karıştırılır, yavaşça metan, karbondioksit ve diğer gazların bir kombinasyonu olarak biyogaz üretilir.

Biyogaz daha sonra enerji üretimi, ısıtma ve soğutma ihtiyaçları için kullanılabilir veya doğal gaz şebekesine bağlanabilir.

Biyogaz üretimi tamamlandığında, atık yüksek kaliteli bir gübreye dönüştürülmüştür (digestat olarak adlandırılır). Digestat fermantörden çıkarıldıktan sonra, işlem tekrar baştan başlar.

Hammadde ile Biyogaz Üretimi (m3 biyogaz/ton hammadde) *Belirtilen değerler sistem teknolojisi ve işletme şartlarına göre değişebilir.

Bu yazımızda biyogaz kavramını açıklayarak, biyogazın nasıl üretildiğinden bahsedeceğiz. Biyogaz teknik ifade olarak; oksijensiz ortam içinde organik atıkların fermantasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz, kokusuz gaz karışımıdır. Havadan daha hafif olan biyogaz, parlak mavi bir alevle şeklinde yanmaktadır. Bileşimi ise % 50-65 metan, % 35-55 karbondioksit, % 1-3 hidrojen sülfürle beraber çok az miktarda azot ve hidrojenden oluşur.Biyogaz, organik bazlı bir gaz karışımıdır. Rengi ve kokusu yoktur, havadan hafiftir. Yanarken parlak mavi bir renge bürünür. Bileşiminde organik maddelerin bileşimine bağlı olarak yaklaşık % 40-70 metan, % 30-60 karbondioksit, % 0-3 hidrojen sülfür bulunur. Bunlarla birlikte çok az miktarda azot ve hidrojen de içerir.

TESİSAT ÜRÜNLERİ NEDİR?

TESİSAT ÜRÜNLERİ NEDİR? TESİSAT ÜRÜNLERİ NEDİR? Fittings Boru ekleme parçaları olarakda bilinen fittings, boruların birleştirme, kol alma, çap değişimi ve yön değiştirmelerinde kullanılan bağlantı parçalarıdır. Borular Bir yerden başka bir yere sıvı ve gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindirlere boru adı verilir. Sıhhi tesisat alanında kullanılan borular kullanım amacına uygun, […]

BİOGAZ NEDİR?

BİOGAZ NEDİR? BİOGAZ NEDİR?Biyokütlenin elektrik enerjisi üretiminde kullanılması termik santrallere benzer bir sistemle organik maddelerin doğrudan yakılarak oluşturulan ısıdan buhar elde edilerek türbinleri döndürmesi ve jeneratörlerden elektrik üretilmesi şeklinde olabilmektedir. Ayrıca, değişik tekniklerle biyokütleden elde edilen biyogazın kullanımı ile kombine çevrim gaz santrallerine benzer bir sistemle elektrik üretilebilmektedir. Kentsel atıklardan, çöplerin çürümesi ve anaerobik fermantasyonu […]

LPG NEDİR?

LPG NEDİR? LPG NEDİR? Türkçe açılımı ‘’Sıvılaştırılmış Petrol Gazı’’. LGP, petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilen gazın, basınç halinde sıvılaştırılmışıdır. Renksiz, kokusuz ve havadan ağır olan LPG’nin kokusu sonradan rafineriler tarafından eklenir. Şuanda Türkiye’de kullanılan LPG’lerin %70’i bütan %30’u propan gazından oluşur. Bu iki gazın karışımı […]

DOĞALGAZ NEDİR?

DOĞALGAZ NEDİR? DOĞALGAZ NEDİR? fosil kaynaklı, renksiz, kokusuz ve havadan hafif olan, Metan (CH4), Etan (C2H8), Propan(C3H8), Bütan (C4H10), Karbondioksit (CO2), Azot (N2), Helyum(He) ve Hidrojen sülfür (H2S) gibi çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Yandığında kül ve kükürt bileşikleri oluşturmaz, asit yağmurlarına neden olmaz. Günümüzde oldukça değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak konut, […]

CNG NEDİR?

CNG NEDİR? CNG NEDİR?CNG (Compressed Naturel Gas) sıkıştırılmış doğalgaz (SDG)’dır. Evlerde ve sanayide kullanılan ve min. 2 max. 20 bar basınçla doğalgaz şebekesinden gelen, CNG kompresörü vasıtasıyla 200 bar basınçla sıkıştırılarak araçlara dolumu yapılan gazdır. CNG, sıkıştırılmış doğal gazdır. Boru hatlarında bulunan değişik basınçlardaki doğal gazın CNG kompresörü ile yüksek basınca (200 veya 250 bar) […]