TESİSAT ÜRÜNLERİ NEDİR?

TESİSAT ÜRÜNLERİ NEDİR?

Fittings
Boru ekleme parçaları olarakda bilinen fittings, boruların birleştirme, kol alma, çap değişimi ve yön değiştirmelerinde kullanılan bağlantı parçalarıdır.

TESİSAT ÜRÜNLERİ NEDİR?

TESİSAT ÜRÜNLERİ NEDİR?

Borular
Bir yerden başka bir yere sıvı ve gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindirlere boru adı verilir. Sıhhi tesisat alanında kullanılan borular kullanım amacına uygun, su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayanıklı malzemelerden imal edilir. Bina içi sıcak su ve soğuk su tesisatları ile atık su tesisatlarında, galvanizli çelik, plastik, pvc ve bakır borular kullanılır.

Vanalar
Valf olarakda adlandırılan vanalar boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan aletlerdir.

Musluk
Takıldığı boru veya kabın içindeki sıvıyı istendiği zaman akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır aletlere musluk adı verilir. Standart muslukların yanı sıra sensörlü, dokunmatik ve uzatmalı musluklar da günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.

Salmastra
Sıhhi tesisat terminolojisinde genel olarak sızdırmazlık sağlayan parçalara salmastra denir. İki farklı mekanizmayı birbirine bağlamak ve sızıntıyı önlemek için kullanılır.

Boru sifon
Boru sifon

Sifon
Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktarmaya yarayan, değişik uzunlukta iki kolu olan, bükülmüş boruya sifon adı verilir. Ancak sıhhi tesisat sektöründe sifon, pis su tesisatındaki kokuların yapıya yayılmasını önleyen araç olarak bilinir.

Pis su borularında hidrojen, metan ve karbon dioksit gibi pis kokulu gazlar bulunur. Önlem alınmazsa içinde bulundukları alanın havasını kirletir. Kirlenme sağlık açısından tehlike arz edeceği gibi, ortamda bulunan insanları rahatsız eder ve konforu bozar.

Bu sıkıntıyı gidermek adına su akıtma yerlerinin pis ve kirli su borularına bağlandığı yerlere birer sifon konulur.

Lavabo
Sıhhi tesisat uç malzemelerinden biri olan lavabo, üzerinde su muslukları bulunan, porselen, emaye, gibi maddelerden yapılmış, el, yüz, bulaşık yıkamaya yarayan çukur bir eşyadır. Latince’de yıkamak anlamına gelen ‘lavare’ fiilinden türeyip Fransızca’ya girmiş oradan da aynı şekliyle dilimize girmiştir. Lavabolar ayaksız, yarım ayaklı ve ayaklı olarak üçe ayrılır.

Duş setleri
Duş setleri, küvet, duş başlığı, duş seti hortumu, duş seti borusu ve sabitleme aparatları gibi parçalardan oluşur.

Küvet
Banyoda akan su ile yıkanmaya yarayan bir eşyadır. Emayeli döküm, sac, seramik ya da akrilik malzemelerden üretilir. Kir tutmayacak bir yüzeye sahip küvetlerde ayak kaymaması için taban kısmına değişik formlar verilir. Pis su akışını kolaylaştırmak adına su gideri yönünde belirli bir eğimle üretilir.

Süzgeç
Yer süzgeçleri hijyenik alanlarda atık suyu toplamak ve tesisata yönlendirmek için kullanılır. Pis su tesisatında, çöp, toprak yağ gibi yabancı maddeleri ayıran özel süzgeçler de vardır. Sıhhi tesisat sektöründe süzgeç denince akla yer süzgeci, avlu süzgeci, yağ tutucular ve rögarlar gelir.

Rezervuar
Tuvaletlerde kullanılmaya yarayan su deposuna rezervuar adı verilir. Rezervuarların içinde su girişini kumanda eden şamandıra (flatör), suyun ayarlı boşaltılmasını sağlayan bir boşaltma düzeneği ve dışında da zincirli veya butonlu bir boşaltma kolu vardır.

Sülyen
Sıhhi tesisat montajlarında sızdırmazlığı sağlamak için bezir yağı veya sülyen boyadan faydalanılır. Sülüğen olarakda adlandırılır.

Kendir
Suyu görünce şişen ve dayanıklı bir malzeme olan kendir, kenevir bitkisi sapı lifleri inceltilerek üretilir. Boruların ek yerlerinde olası sızıntıları engellemek için kullanılır. Kangallar halinde satılır. Bu malzemenin boru içine kaçmamasına özen gösterilmesi gerekir, zira boru içine kaçan kendir parçaları tıkanıklık problemine sebebiyet verir.

Teflon bant
Silikon esaslı bir madde olup, soğuk ve sıcak su tesisatı borularında sıklıkla kullanılır.

TESİSAT ÜRÜNLERİ NEDİR?

TESİSAT ÜRÜNLERİ NEDİR? TESİSAT ÜRÜNLERİ NEDİR? Fittings Boru ekleme parçaları olarakda bilinen fittings, boruların birleştirme, kol alma, çap değişimi ve yön değiştirmelerinde kullanılan bağlantı parçalarıdır. Borular Bir yerden başka bir yere sıvı ve gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindirlere boru adı verilir. Sıhhi tesisat alanında kullanılan borular kullanım amacına uygun, […]

BİOGAZ NEDİR?

BİOGAZ NEDİR? BİOGAZ NEDİR?Biyokütlenin elektrik enerjisi üretiminde kullanılması termik santrallere benzer bir sistemle organik maddelerin doğrudan yakılarak oluşturulan ısıdan buhar elde edilerek türbinleri döndürmesi ve jeneratörlerden elektrik üretilmesi şeklinde olabilmektedir. Ayrıca, değişik tekniklerle biyokütleden elde edilen biyogazın kullanımı ile kombine çevrim gaz santrallerine benzer bir sistemle elektrik üretilebilmektedir. Kentsel atıklardan, çöplerin çürümesi ve anaerobik fermantasyonu […]

LPG NEDİR?

LPG NEDİR? LPG NEDİR? Türkçe açılımı ‘’Sıvılaştırılmış Petrol Gazı’’. LGP, petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilen gazın, basınç halinde sıvılaştırılmışıdır. Renksiz, kokusuz ve havadan ağır olan LPG’nin kokusu sonradan rafineriler tarafından eklenir. Şuanda Türkiye’de kullanılan LPG’lerin %70’i bütan %30’u propan gazından oluşur. Bu iki gazın karışımı […]

DOĞALGAZ NEDİR?

DOĞALGAZ NEDİR? DOĞALGAZ NEDİR? fosil kaynaklı, renksiz, kokusuz ve havadan hafif olan, Metan (CH4), Etan (C2H8), Propan(C3H8), Bütan (C4H10), Karbondioksit (CO2), Azot (N2), Helyum(He) ve Hidrojen sülfür (H2S) gibi çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Yandığında kül ve kükürt bileşikleri oluşturmaz, asit yağmurlarına neden olmaz. Günümüzde oldukça değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak konut, […]

CNG NEDİR?

CNG NEDİR? CNG NEDİR?CNG (Compressed Naturel Gas) sıkıştırılmış doğalgaz (SDG)’dır. Evlerde ve sanayide kullanılan ve min. 2 max. 20 bar basınçla doğalgaz şebekesinden gelen, CNG kompresörü vasıtasıyla 200 bar basınçla sıkıştırılarak araçlara dolumu yapılan gazdır. CNG, sıkıştırılmış doğal gazdır. Boru hatlarında bulunan değişik basınçlardaki doğal gazın CNG kompresörü ile yüksek basınca (200 veya 250 bar) […]