İNCİ BİYO GAZ

Biyogaz Nedir? Avantajları ve Dezavantajları Nedir?

Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder. Diğer bir ifade ile Oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir.[1] Biyogaz elde edinimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılabilmektedir. Kullanılan hayvansal gübrelerin biyogaza dönüşüm sırasında fermante olarak daha yarayışlı hale geçmesi sebebiyle dünyada temel materyal olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda tavuk gübrelerinden de oldukça verimli biyogaz üretimi sağlanabilmektedir. Tavuk gübresinin kullanımı tarım için önemlidir. çünkü bu gübre topraklarda verim amaçlı kullanılamaz. Topraklarda tuzluluğa sebep olurlar. Kullanılamayan bu gübre biyogaza dönüştürüldüğünde yarayışlı bir hal almış olur. Günümüzde biyogaz üretimi çok çeşitli çaplarda; tek bir evin ısıtma ve mutfak giderlerini karşılamaktan, jeneratörlerle elektrik üretimine kadar yapılmaktadır.

İNCİ BİYO GAZ

Biyogaz Hakkında Hiç Bilmediklerimiz

Yediğiniz bir elmanın atığından elde ettiğiniz enerjiyle bir sonraki öğününüz için yemek yapabilirsiniz. Kulağa tuhaf geliyor değil mi? Meyve, sebze ve yemek artıklarından çimen ve yapraklardan hatta atık su çamuru gibi organik atıklardan enerji elde edebilmek mümkün. Organik atıklardan ,yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyogaz elde edilebiliyor. Biyogaz Nedir? Biyogaz, organik atıkların anaerobik (oksijensiz) ortamda belli sıcaklık altında fermentasyona uğraması sonucu açığa çıkan metan gazıdır. Biyogaz enerjisinin kaynağı aslında hayvan ve bitki bünyelerinde biriken Güneş enerjisidir. Havasız koşullar ve sıcaklık sağlandığında da bu enerji metan gazı olarak açığa çıkar.Temiz ve ısı değeri yüksek olan biyogaz ile ortalama büyüklükte bir evin ısınması da mümkün. Artan sanayileşme ve nüfus aynı zamanda tüketim oranının da artmasına sebep oluyor. Tüketim oranının artması enerjiyi azaltırken, atık miktarının da artmasına neden oluyor. Ciddi miktarda organik atığa sahipken neden enerjimizi de bu atıklardan sağlamıyoruz? Biyogazı hangi organik atıklardan elde edebiliyoruz? Meyve,sebze ve yemek artıkları Hayvancılık atıkları (ot, saman gibi) Bazı endüstri atıkları ( deri, gıda, kağıt gibi) Atık su arıtma tesisi çamuru Hayvan gübreleri Bahçe atıkları Biyogazı Nasıl Elde Edebiliriz? Organik atıklar zararlı mikroorganizmalardan arındırılmak üzere bir yerde sterile şekilde toplanması sağlanır. Biriktirilen bu organik atıklar çürütücüye gönderilir. Oksijensiz ortam altında çürütücüde biyogaz üretimi başlar. Kesintisiz bir şekilde gaz sağlayabilmek için üretilen gazlar bir gaz depolama tankında biriktirilir. Gaz kalitesini düşüren ve her işlem sonunda değişen miktar dalgalanmalarıne sebep olan gazlar bertaraf edilir ve biyogaz elde edilir. Üretim esnasında açığa çıkabilecek fazla gazın da sistemden uzaklaştırılması gereklidir. Fazla metan gazı sera etkisi ve zehirleme özelliklerine sahip olduğundan havaya yakılarak salınır. Sisteme bir gaz alevi takılır ve fazla gaz üretilmei bu şekilde çözülür. Tüm prosedürler bittikten sonra elde edilen son ürün gübre olarak kullanılabilir. Çürütücüde üretilen gaz karışımının %60-70 civarı metan ve %40-50’si karbondioksitten oluşur. Biyogazı, doğrudan ısınma ve ısıtma amaçlı kullanabilirken motor yakıtı olarak kullanarak ulaşımda da kullanabiliriz. Türbin yakıtı olarak kullandığımızda elektrik üretebilirken mevcut doğalgaza katarak doğalgaz maliyetini de düşürebilme imkanımız oluyor. Kullanımı sırasında da doğaya zarar vermiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyogazın tesisleri birçok ülkede kurulmaya başlamıştır. Ne yazık ki , Türkiye biyogaz elde edebilecek büyük bir potansiyele sahipken yaygın bir kullanımını göremiyoruz. Umuyoruz ki, kısa zamanda organik atıklarımız çöp olmak yerine çevreye de yararlı olan biyogaza dönüşür.

Aklınızda çılgın bir projenizmi var?

Yılların de neyimi ve profesyonel ekiplerimiz ile  size en iyi projeyi sonmak ve fikrinize değer katmak istiyoruz .

VİZYONUMUZ

Vizyon Misyon Değerlerimiz

Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon

Misyonumuz Müşterilerimizin başarıları için değer sağlamak amacıyla uluslararası kalite standartlarında hizmetleri üretmek. Vizyonumuz Enerji sektöründe, yurtiçinde ve yurtdışında doğru teknolojiler ile anahtar teslimi katma değerli çözümler sunan, teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayan, değişimi yönlendiren, kullanıcı ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutan, yerli ve yabancı iş ortaklarının birinci derecede tercih ettiği, sektöründe bir dünya şirketi olmak.
Değerlerimiz

Değerlerimiz

Değerlerimiz İnci Gaz Türkiye’nin gelişimi ve Avrupa Birliği ile entegrasyonunda önemli rol oynayacak olan İnşaat teknolojilerinin, iş süreçlerinde etkinliğinin artırılması, yeniden yapılanma ve İnşşat teknolojilerinin kullanımını artırmak için kapsamlı çözümler sunar<br> Güvenilirlik Yüksek sorumluluk duygusu Deneyim Kalite bilinci Sürekli gelişim inancı İş ahlakına bağlılık Müşteri beklentilerini aşan katma değerli iş birliği değerlerine sahiptir Sektörel Çözüm Yaklaşımı